Revista Română de Statistică Supliment nr. 5/2020

Analiza evoluției prețurilor de consum în România în anul 2019
Analysis of the evolution of consumer prices in Romania in 2019
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Lect. dr. Ștefan Virgil IACOB, PhD

Cum arată o evaluare minimală a erorilor statistice şi reziduale asociate investigării şi modelării impactului virusului Covid-19?
What does a minimum assessment of statistical and residual errors, associated with the investigation and modeling of Covid-19 impact, look like?
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU

Studiu privind evoluția corelației dintre forța de muncă și Produsul Intern Brut
Study regarding the evolution of the correlation between the labor force and the Gross Domestic Product
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Dragoș-Alexandru HAȘEGAN
Drd. Dana Luiza GRIGORESCU

Dinamica cheltuielilor guvernamentale pe un locuitor în funcție de dinamica produsului intern brut pe un locuitor (Analize comparative la nivelul a 7 state din Estul U.E. și pentru 27 de state)
Conf. univ. dr. Nicolae MIHĂILESCU
Prof. Univ. Dr. Florinel-Marian SGĂRDEA
Conf. univ. dr. Claudia CĂPĂŢÂNĂ

Metode statistice aplicate crosdisciplinar în serii enumerative sau atributive nenumerice. Analize frecvenţiale statistice în (mini)corpusuri filologice
Statistical methods applied in a cross-disciplinary manner in enumerative or non-numerical attributive series. Statistical frequency analyses in philological (mini)corpora
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU
Conf. univ. dr. habil. Constantin MANEA

Convergence of the two intra-EU regional markets
Dr. Anca NOVAC
Drd. Natalia MOROIANU-DUMITRESCU

Analiza indicatorilor de performanta in sistemul sanitar
The Analysis of the performance indicators in the health system 
Drd. Oana BÎRSAN