Revista Română de Statistică Supliment nr. 3/2020

Analiza resurselor de energie primară în anul 2019 și în perspectivă. Corelația resurse – producție
The analysis of the primary energy resources in 2019 and in perspective. The correlation of resources – production
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Dana Luiza GRIGORESCU, PhD Student

Analiza principalelor aspecte privind activitatea din industrie din România
The analysis of the main aspects regarding the activity in the Romanian industry
Lecturer Ștefan Virgil IACOB, PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ, PhD Student

Propuneri de prevenire a reducerii Produsului Intern Brut în perioada de criză
Proposals to prevent the reduction of the Gross Domestic Product during the crisis period
Diana Valentina DUMITRESCU, PhD
Ec. Daniela CIUPERCĂ

Studiul evoluției cererii și ofertei de locuri vacante pe piața muncii în România
The study of the evolution of the demand and supply of vacancies in the labor market in Romania
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL, PhD
Iulian RADU, PhD Student

Evoluția câștigului mediu brut și net pe economie. Costul orar al forței de muncă
The evolution of the gross and net average profit on the economy. The hourly cost of the labor
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Alexandra PETRE, PhD Student
Cristian OLTEANU, PhD Student

Susținerea IMM-lor inovative ca motor de creștere al PIB în Uniunea Europeană
Supporting innovative SMEs as a driver for GDP growth in the European Union
Daniel Ioan DUMITRESCU, PhD
Diana Valentina DUMITRESCU, PhD