Revista Română de Statistică Supliment nr. 2/2020

Model de evaluare a performanțelor și a trendului societății comerciale utilizând metoda  regresiei multiple ca instrument de analiză
Evaluation model of the performance and trend of the trade company using the method of multiple regression as an analysis instrument
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL
PhD, Radu STOICA, PhD Student

Principalele aspecte privind alegerea portofoliului și testarea modelului privind prețul activelor de capital
The main issues regarding the choice of portfolio and the testing of the model regarding the price of capital assets
Lecturer Ștefan Virgil IACOB, PhD
Daniel DUMITRU, PhD Student
Marius POPOVICI, PhD Student

Conținutul economico-social al indicatorilor utilizați în analiza proporțiilor și corelațiilor macroeconomice
The economic-social content of the indicators used in the analysis of the macroeconomic properties and correlations
Dana Luiza GRIGORESCU, PhD Student
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

Utilizarea seriilor dinamice de fluxuri în analiza performanței economico-financiare a unei societăți comerciale
The use of the dynamic flow series in the analysis of the economic-financial performance of a trading company
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Iulian RADU, PhD Student
Radu STOICA, PhD Student

Modele dinamice aplicate la nivel macroeconomic
Dynamic models applied at the macroeconomic level
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ, PhD Student
Alexandra PETRE, PhD Student
Cristian OLTEANU, PhD Student

Model de utilizare a regresiei liniare simple în analiza corelației dintre rentabilitate, productivitatea muncii și cifra de afaceri la nivel microeconomic
Model for using the simple linear regression in the analysis of the correlation between profitability, labor productivity and business rate at microeconomic level
Lecturer Ștefan Virgil IACOB, PhD
Radu STOICA, PhD Student

Impactul globalizării asupra dezvoltării regionale în România
Marius CONSTANTIN
Oana COJOCARU-MAEREANU
Mădălina Elena DEACONU
Dumitru-Dănuţ MERCAN