Revista Română de Statistică Supliment nr. 12/2019

Aspecte generale privind determinarea și utilizarea indicatorilor de rentabilitate în analiza fondurilor de pensii administrate privat
General aspects related to computing and usage of the rate of return in the analyses of the privately manage pension funds in Romania
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Dragoș Alexandru HAȘEGAN PhD Student

Aspecte privind modele de producție și consum
Aspects on production and consumption models
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Iulian RADU PhD Student

Pot fi validate statistic legile lui Carlo Cipolla şi ulterior chiar extinse?
Can Carlo Cipolla’s laws be statistically validated, and later on extended?
Professor Gheorghe SĂVOIU PhD, hab.
Lecturer Marian ŢAICU, PhD

Prelucrare statistică si de interpretare a rezultatelor
Sorin Sergiu CHELMU

Modelul de bază – utilizări la nivel macroeconomic
The basic model – uses at macroeconomic level
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Alexandra PETRE (OLTEANU) PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student
Radu STOICA Ph.D Student

Acceleratorul modelelor dinamice
The accelerator of dynamic models
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Cum arată o scurtă retrospectivă a „regionalizării” şi care sunt principalele interogaţii ale prospectivei viziunii administrativ – statistice a României?
What does a brief retrospective of “regionalization” look like, and what are the main questions as to the prospect of the administrative and statistical vision of Romania?
Professor Gheorghe SĂVOIU, PhD, hab.
Assoc. prof. Maria Daniela BONDOC, PhD
Lecturer Marian ŢAICU, PhD

Construirea modelului de echilibru
Construction the equilibrium model
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ PhD Student
Daniel DUMITRU Ph.D Student
Tudor SAMSON Ph.D Student

Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității de cercetare științifică în agricultură
Sorin Sergiu CHELMU

O perspectivă socială asupra forţei de muncă din România rurală
A social perspective on the workforce in rural Romania
Asist. Prof. Mihai DINU Phd
Bogdan CHIRIPUCI PhD
Marius CONSTANTIN