Revista Română de Statistică Supliment nr. 9/2019

ANALIZA STATISTICĂ A INCLUZIUNII FINANCIARE
STATISTICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL INCLUSION

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Olivia –Georgiana NIȚĂ PhD Student
 
ASPECTE METODOLOGICE SI MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL RISCULUI
METHODOLOGICAL ASPECTS AND ECONOMETRIC MODELS USED IN RISK MANAGEMENT

Associate lecturer Dumitru-Cristian OANEA PhD
 
METODE ȘI MODELE UTILIZATE ÎN MĂSURAREA PERFORMANȚELOR FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE
METHODS AND MODELS USED IN MEASURING OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF THE TRADING COMPANY

Assoc. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ PhD Student
Daniel DUMITRU PhD Student
Radu STOICA PhD Student
 
DIFUZIUNEA INFORMAȚIEI ÎN RÂNDUL CONSUMATORILOR
DIFFUSION OF INFORMATION AMONG CONSUMERS

Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
 
CREDITUL BANCAR, INSTRUMENT DE FINANȚARE A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
BANKING CREDIT, INSTRUMENT FOR FINANCING OF COMMERCIAL COMPANIES

Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA
Doina AVRAM Ph.D Student
Alexandru BADIUPhD Student
Doina BUREA PhD Student
 
IMPACTUL METODOLOGIEI FOLOSITE ÎN PREZICEREA RISCULUI: VARIANȚĂ-COVARIANȚĂ VS. SIMULAREA ISTORICĂ
IMPACT OF USED METHODOLOGY IN RISK PREDICTION: VARIANCE-COVARIANCE VS. HISTORICAL SIMULATION

Associate lecturer Dumitru-Cristian OANEA PhD