Revista Română de Statistică Supliment nr. 8/2019

Aspecte teoretice privind conținutul și rolul analizei economico-financiare
Theoretical aspects on the content and the role of economic-financial analysis
Assoc. Mădălina-Gabriela Anghel PhD

Evoluția activității industriale în România în anul 2019 în context intern și internațional
The evolution of the industrial activity in Romania in 2019 in the internal and international context
Prof. Constantin Anghelache PhD

Sărăcia în contextul globalizarii
The poverty in the context of globalization
Prof. Radu Titus Marinescu
PhD Olivia – Georgiana Niță
PhD Student Alexandru Badiu PhD Student

Model de analiza poziţiei financiare a întreprinderii
Model for analysis of the financial position of the company
Dana Luiza Grigorescu PhD Student

Semnificația determinării previziunii trezoreriei societății comerciale
The meaning of the determination of the trading company’s treasury
Assoc. Prof. Florin Paul Costel Lilea
Gabriel-Ştefan Dumbravă PhD Student
Andreea – Ioana Marinescu PhD Student

Metode utilizate în contabilitatea analitică a mărfurilor
Methods used in analytical accounting of goods
Maria Mirea PhD Student
Doina Avram PhD Student
Doina Burea PhD Student