Revista Română de Statistică Supliment nr. 4/2019

UNELE CONCEPTE ŞI MODELE ECONOMETRICE DE ANALIZĂ A PERFORMANŢEI MACROECONOMICE
SOME CONCEPTS AND ECONOMETRIC MODES OF MACROECONOMIC PERFORMANCE ANALYSIS
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Alexandra PETRE (OLTEANU) PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student

PARTICULARITĂŢI ALE UTILIZĂRII CURBEI PHILLIPS ÎN STUDIUL EVOLUŢIEI ŞOMAJULUI
PARTICULARITIES OF USING THE PHILLIPS CURVE IN THE STUDY OF UNEMPLOYMENT EVOLUTION
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student
Daniel DUMITRU Ph.D Student

PRINCIPALELE METODE DE PREVIZIUNEA ECONOMICĂ
THE MAIN METHODS OF THE ECONOMIC PROVISION
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

ASPECTE TEORETICE PRIVIND IDENTIFICAREA STRUCTURII PARŢIALE DIN SUBMODELE
THEORETICAL ASPECTS REGARDING THE IDENTIFICATION OF PARTIAL STRUCTURE IN SUBMODES
Radu STOICA Ph.D Student

ELEMENTE ESENŢIALE PRIVIND MODELAREA ŞI COMBINAREA SUBSISTEMELOR
ESSENTIAL ELEMENTS ON MODELING AND COMBINATION OF SUBSYSTEMS
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Alexandru BADIU PhD Student

UTILIZAREA INDICILOR LASPEYRES ȘI PAASCHE ÎN DETERMINAREA FORMULEI INDICELUI DE PREȚ
THE USING OF THE LASPEYRES AND PAASCHE INDICES IN THE DETERMINING OF THE PRICE INDEX FORMULA
Doina BUREA PhD Student

COMPARAREA INTERNAŢIONALĂ A PERFORMANŢEI MACROECONOMICE
THE INTERNATIONAL COMPARABILITY OF THE MACROECONOMIC PERFORMANCE
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student
Alexandra PETRE (OLTEANU) PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student
Tudor SAMSON PhD Student