Revista Română de Statistică Supliment 12/2018

REPERE PRIVIND EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT PÂNĂ ÎN ANUL 1947
ASPECTS REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT UNTIL 1947
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

EVOLUŢIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL CENTENARULUI
THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ROMANIA IN THE CENTENNIAL YEAR
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Doina BUREA PhD Student

EVOLUŢIA CENTENARĂ A SECURITĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA
THE CENTENARY EVOLUTION OF SOCIAL SECURITY IN ROMANIA
Ana CARP Lecturer PhD

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ – FACTOR DETERMINANT AL EVOLUŢIEI ECONOMICE
SCIENTIFIC RESEARCH – DETERMINANT FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Daniel DUMITRU Ph.D Student

IMPACTUL REVERSIBIL AL DINAMICII PRODUSULUI INTERN BRUT CU IMPORTURILE ŞI EXPORTURILE DE BUNURI ŞI SERVICII ALE ROMÂNIEI (II)
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Claudia Căpățână

PRINCIPALELE ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN PERIOADA ETATIZATĂ
THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE SUPERCENTRALIZED PERIOD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Maria MIREA Ph.D Student

ANALIZA STATISTICĂ A MIGRAŢIEI EXTERNE DUPĂ ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
STATISTICAL ANALYSIS OF EXTERNAL MIGRATION AFTER ROMANIA’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Assoc. Lect. Ciprian IFTIMOAEI PhD
Ionuţ Cristian BACIU PhD

ASPECTE SEMNIFICATIVE PRIVIND EVOLUŢIA CENTENARĂ A COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI
SIGNIFICANT ASPECTS ON THE CENTENNIAL EVOLUTION OF THE HANDICRAFT COOPERATIVES
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD