Revista Română de Statistică Supliment 11/2018

REPERE PRIVIND EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN ULTIMII ANI
LANDMARKS ON THE DEVELOPMENT OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE LAST YEARS
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student
Daniel DUMITRU Ph.D Student
Maria Mirea Ph.D Student

ANALIZA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE
ANALYSIS OF SMEs’ ACCESS TO FINANCE
Bianca Silvia Chisulescu

ASPECTE PRIVIND MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI, FORȚA DE MUNCA SI LOCURILOR VACANTE DIN ECONOMIE
ASPECTS ON NATURAL MOVEMENT OF POPULATION, LABOR FORCE AND VACANCIES IN ECONOMY
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Doina Avram, PhD student
Doina Burea. PhD student
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

VALIDITATEA ŞI INTENSITATEA MODELELOR CLASICE ALE ISD ÎN ECONOMIILE CENTRAL ŞI EST EUROPENE
VALIDITY AND INTENSITY OF CLASSICAL MODELS OF FDI IN CENTRAL AND EAST EUROPEAN ECONOMIES
Ec. Simina – Ioana Broștescu, PhD student

IFRS 9 DE LA PROIECT LA IMPLEMENTARE PROVOCARE PENTRU SISTEMUL BANCAR
IFRS 9 FROM PROJECT TO IMPLEMENTATION CHALLENGE FOR THE BANKING SYSTEM
Elena Barsu

MODEL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII SCHEMELOR DE GARANTARE A CREDITELOR
EVALUATION MODEL OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES
Bianca Silvia Chisulescu

IMPACTUL REVERSIBIL AL DINAMICII PRODUSULUI INTERN BRUT CU IMPORTURILE ŞI EXPORTURILE DE BUNURI ŞI SERVICII ALE ROMÂNIEI
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Claudia Căpățână