Revista Română de Statistică Supliment 10/2018

ANALIZA RATEI DE OCUPARE A POPULAŢIEI ŞI A COSTULUI LUNAR AL FORŢEI DE MUNCĂ
ANALYSIS OF EMPLOYMENT RATE AND MONTHLY COST OF LABOR FORCE           
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

ROLUL INVESTIŢIILOR ŞI AL MEDIULUI DE AFACERI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
THE ROLE OF INVESTMENTS AND BUSINESS ENVIRONMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Doina AVRAM Ph.D Student

ANALIZA SITUAŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI INFLUENŢA ACESTUIA ASUPRA EVOLUŢIEI ECONOMICE
ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION AND ITS INFLUENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Daniel DUMITRU Ph.D Student
Radu STOICA Ph.D Student

ANALIZA PIEŢEI DE CAPITAL A UNIUNII EUROPENE
ANALISYS OF THE EUROPEAN CAPITAL MARKETS UNION
Diana Valentina DUMITRESCU PhD
Bianca Silvia CHISULESCU

ANALIZA EVOLUŢIEI INDUSTRIEI ÎN ROMÂNIA
ANALYSIS OF THE INDUSTRY EVOLUTION IN ROMANIA
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Doina BUREA PhD Student

ANALIZA EVOLUŢIEI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI
ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE MAIN ECONOMIC INDICATORS
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student

INFLUENŢA ŞOMAJULUI ŞI INFLAŢIEI ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE
THE INFLUENCE OF UNEMPLOYMENT AND INFLATION ON ECONOMIC GROWTH
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Maria MIREA PhD Student
Tudor SAMSON Ph.D Student

EFICIENŢA FONDURILOR DE INVESTITII ÎN CAPITALUL IMM-URILOR
EFICIENCY OF INVESTMENTS FUNDS ÎN THE GROWING OF SMES CAPITALIST
Diana DUMITRESCU PhD
Elena BARSU