Revista Română de Statistică Supliment 8/2018

MODEL DE DEFLATARE A AGREGATELOR ÎN EXPRESIE REALĂ
DEFLATED MODEL OF THE AGGREGATES IN REAL EXPRESSION
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student
Doina AVRAM Ph.D Student

MODEL DE ANALIZĂ ŞI GESTIUNE A RISCULUI DE CREDIT
MODEL OF CREDIT RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Lecturer Marian SFETCU PhD
Maria MIREA PhD Student

ANALIZA SPECTRALĂ A EVOLUŢIEI VÂNZĂRILOR FIRMELOR DE DISTRIBUŢIE A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA
SPECTRAL ANALYSIS OF SALES EVOLUTION IN THE CASE OF BUILDING MATERIALS DISTRIBUTION COMPANIES IN ROMANIA
PhD. Candidate Ștefan Virgil Iacob

MODEL ECONOMETRIC DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A CONSUMULUI FINAL ŞI ELEMENTELE COMPONENTE
ECONOMETRIC MODEL OF STRUCTURAL ANALYSIS OF THE FINAL CONSUMPTION AND COMPONENT ELEMENTS
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ana CARP PhD
Daniel DUMITRU Ph.D Student
Doina BUREA PhD Student

EVOLUŢIA INVESTIŢIILOR ŞI EFECTUL ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE
THE INVESTMENT EVOLUTION AND EFFECT ON ECONOMIC GROWTH
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Radu STOICA Ph.D Student
Tudor SAMSON Ph.D Student

ANALIZĂ COMPARATIVĂ A EVOLUŢIEI PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD

THE INFLUENCE OF RESEARCH DEVELOPMENT AND INNOVATION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN ROMANIA
Marian Catalin CUCU, Student
Ioana PANAIT, Student