Revista Română de Statistică Supliment 7/2018

ANALIZA EVOLUȚIEI TERITORIALE A PRODUSULUI INTERN BRUT
ANALYSIS OF THE TERRITORIAL EVOLUTION OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Georgeta Bardașu PhD Student
Andreea – Ioana MARINESCU Ph.D Student

MODEL DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A PIB DUPĂ RESURSE, UTILIZĂRI ȘI PROPRIETATE
MODEL OF STRUCTURAL ANALYSIS OF GDP AFTER RESOURCES, USES AND PROPERTY
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ana CARP PhD
Assistant Mariana BUNEA PhD
Maria MIREA PhD Student

UTILIZAREA REGRESIEI LINIARE SIMPLE ÎN ANALIZA CORELAȚIEI PIB ȘI CONSUMUL FINAL
THE USE OF THE SIMPLE LINEAR REGRESSION IN THE ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN GDP AND FINAL CONSUMPTION
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Georgeta Bardașu PhD Student
Ec. Daniel DUMITRU

FORMULAREA ŞI TESTAREA UNOR IPOTEZE STATISTICE ÎN DECIZIA BANCARĂ DE CREDITARE
FORMULATION AND TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESIS IN THE CREDITIG BANK DECISION
Gheorghe SĂVOIU
Marian ŢAICU

UTILIZAREA MODELELOR MACROECONOMICE ÎN ANALIZA PIB
USE OF MACROECONOMETRIC MODELS IN GDP ANALYSIS
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ

PRINCIPALELE ASPECTE PRIVIND SISTEMUL DE INDICATORI AI CONSUMULUI CULTURAL
THE MAIN ASPECTS ON THE CULTURAL CONSUMER INDICATORS SYSTEM
Ec. Nicolae RISTEA

ANALIZA EVOLUȚIEI ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI ÎN ȚĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ
Doina BUREA PhD Student

CORELAREA SALARIILOR CU RATA INFLAȚIEI ȘI APLICAREA CRITERIULUI DE PERFORMANȚĂ
THE CORRELATION OF WAGES WITH INFLATION RATE AND APPLICATION OF THE PERFORMANCE CRITERION
Lecturer Ana CARP PhD