Revista Română de Statistică Supliment 6/2018

Principalele elemente de analiză a evoluţiei Produsului Intern Brut în România
Main Elements of Analysis of Gross Domestic Product Development In Romania
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Andreea – Ioana MARINESCU
Drd. Doina AVRAM
Ec. Daniel DUMITRU

Analiza evoluţiei inflaţiei în România
Analysis of the Inflation Evolution in Romania
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Radu Titu Marinescu
Drd. Maria MIREA

Vâscozitatea fluidelor şi analogii în economie
Fluid viscosity and analogies in economy
Drd. Ștefan Virgil Iacob

Efectul mişcării naturale a populaţiei în România şi evoluţia populaţiei după domiciliu şi rezidenţă
The Effect of the Natural Movement of Population in Romania and the Population Development by Household and Residence
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ
Ec. Lucian ENE

Factori de influenţă ai costului datoriilor – exemplul companiilor listate din România
Factors of influence of the cost of debt – Romanian listed companies example
Florina-Adriana STĂNICĂ, PhD. Student
Prof. Vasile ILIE, PhD.
Liviu-Adrian ȚAGA, PhD. Student

Analiza tendinţei de evoluţie a economiei României în primul semestru al anului 2018
Analysis of the Development Trend of the Romanian Economy in the First Semester of the Year 2018
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Doina BUREA PhD Student

Evoluţia producţiei agricole vegetale în anul 2017
The Development of Agricultural Vegetal Production in 2017
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Radu STOICA PhD Student
Drd. Tudor SAMSON
Daniel DUMITRU