Revista Română de Statistică Supliment 4/2018

SISTEMUL NAŢIONAL COOPERATIST – COMPONENTĂ A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
NATIONAL COOPERATIVE SYSTEM – COMPONENT OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD

PRINCIPALELE ASPECTE PRIVIND APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA
THE MAIN ISSUES REGARDING THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN ROMANIA
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Gabriela ANGHELACHE PhD
Maria MIREA Ph.D Student
Ec. Lucian ENE

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ – ELEMENT FUNDAMENTAL AL EVOLUŢIEI ECONOMICE
SCIENTIFIC RESEARCH – A FUNDAMENTAL ELEMENT OF ECONOMIC EVOLUTION
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Tudor SAMSON Ph.D Student

ANALIZA POPULAŢIEI ŞI A RESURSELOR MONDIALE – EVOLUŢIE ŞI PERSPECTIVE
ANALYSIS OF POPULATION AND WORLD RESOURCES – EVOLUTION AND PERSPECTIVES
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Cristian Marian BARBU PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD

ELASTICITATE ŞI SENSIBILITATE. MODELE ŞI APLICAŢII ÎN ECONOMIE
ELASTICITY AND SENSITIVITY. MODELS AND APPLICATIONS IN ECONOMY
Drd. Stefan Virgil Iacob

EVOLUŢIA PIEŢEI DE CAPITAL DIN ROMÂNIA
THE ROMANIAN CAPITAL MARKET DEVELOPMENT
Prof. Gabriela ANGHELACHE PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Mariana CHILIMENT Ph.D Student

PRINCIPALELE ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEFLATAREA INDICATORILOR MACROECONOMICI
THE MAIN THEORETICAL ASPECTS REGARDING THE DEFLATION OF THE MACROECONOMIC INDICATORS
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Andreea – Ioana MARINESCU Ph.D Student
Tudor SAMSON Ph.D Student
ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ

SCENARII PRIVIND EVOLUŢIA SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIN ROMÂNIA
SCENARIOS REGARDING THE EVOLUTION OF THE PRIVATE PENSION SYSTEM IN ROMANIA
Lecturer Ana CARP PhD

ANALIZA EVOLUŢIEI CIFREI DE AFACERI DIN SERVICIILE DE PIAŢĂ PRESTATE ÎNTREPRINDERILOR
ANALYSIS OF TURNOVER IN MARKET SERVICES PROVIDED TO ENTERPRISES
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Cristian OLTEANU PhD Student
Alexandra PETRE (OLTEANU) PhD Student

STUDIU PRIVIND EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI DIN COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI DIN SERVICIILE DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI
STUDY ON THE DEVELOPMENT OF THE NUMBER OF BUSINESSES FROM THE COMMERCE OF MOTOR VEHICLES AND OF THE MARKET SERVICE PROVIDED TO THE POPULATION
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Doina BUREA Ph.D Student
Radu STOICA Ph.D Student