Revista Română de Statistică Supliment 3/2018

Analiza evoluţiei producţiei industriale şi a resurselor de energie primară în anul 2017
Analysis of the Development of Industrial Production and Resources of Primary Energy in 2017
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Maria MIREA
Drd. Radu STOICA

Poate fi o soluţie statistică de calcul a indicelui de coeziune socială raportul dintre salariul mediu şi minim în România?
Can a Statistical Solution for Calculating the Social Cohesion Index Be the Ratio Between the Average and The Minimum Wage in Romania?
Professor PhD. dr. habil. Gheorghe Săvoiu

Analiza evoluţiei finanţelor publice în România
Analysis of the Evolution of Public Finances in Romania
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Mariana CHILIMENT PhD Student

Invalidarea unui model econometric multifactorial clasic al ISD, în unele ţări exsocialiste
Invalidation of a Classic Multi-Factorial Econometric FDI Model in Some Ex-Socialist Countries
Ec. Simina – Ioana Broștescu, PhD student
Professor PhD., dr. habil. Gheorghe Săvoiu

Analiza dezvoltării şi consolidării sistemului bancar
Analysis of the Development and Consolidation of the Banking System
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Cristian OLTEANU PhD Student
Ec. Lucian ENE

Noţiuni privind apariţia şi evoluţia pieţei monetar-valutare
Concepts on the Appearance and Evolution of the Money-Currency Market
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Doina BUREA PhD Student

Un model clasic al investiţiilor străine directe (ISD), specificat, parametrizat şi validat, similar pentru România şi Bulgaria
A Classic Model of Foreign Direct Investment (FDI), Parameterized and Validated, Similar for Romania and Bulgaria
Simina – Ioana Broștescu, PhD sudent

Studiu privind evoluţia istorică a Produsului Intern Brut în România
Study on the Historical Evolution of Gross Domestic Product in Romania
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student
Maria MIREA PhD Student
Alexandra PETRE (OLTEANU) PhD Student

Indicatori activităţii publicaţiilor economice – un domeniu plasat sub impactul creativităţii statistice
Indicators of the Activity of Economic Publications – An Area under the Impact of Statistical Creativity
Professor PhD. dr. habil. Gheorghe Săvoiu 

Studiu privind investițiile nete realizate în economia națională în anul 2017
Study on Net Investment in the National Economy in 2017
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ