Revista Română de Statistică Supliment 2/2018

Analiza structurală a agriculturii românești
Structural Analysis of Romanian Agriculture
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache

Evoluția și corelația salariului brut cu inflația
Development and Correlation of the Gross Wage with Inflation
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel
Drd. Maria Mirea
Drd. Cristian Olteanu

Analiza eficienței activității bancare în condițiile riscului asumat
Analysis of the Efficiency of Banking Activity in the Conditions of Risk Assumption
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Conf. univ. dr. Florin Paul Costel Lilea
Lector univ. dr. Marian Sfetcu
Drd. Mariana Chiliment

Finanțarea alternativă a IMM-urilor în România
Alternative Financing of SMEs In Romania
Dr. Daniel Ioan Dumitrescu
Asist. univ. dr. Diana Valentina Dumitrescu

Analiza statistică a activității turistice în România în anul 2017
Statistical Analysis of Tourism Activities in Romania in 2017
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel

Analiza mișcării naturale a populației și a evoluției forței de muncă
Analysis of the Natural Movement of Population and Labor Force Development
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Doina Avram
Drd. Doina Burea
Drd. Alexandra Petre (Olteanu)

Analiză complexă a Produsului Intern Brut la sfârșitului anului 2017
Complex Analysis of Gross Domestic Product at the End of 2017
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel
Drd. Andreea – Ioana Marinescu
Ec. Ștefan Gabriel Dumbravă

Evaluarea policentricităţii României utilizând zonele urbane funcţionale determinate pe baza datelor statistice
Evaluating the Romanian Polycentricity Using the Functional Urban Areas Determined on the Basis of Statistical Indicators
Conf. univ. dr. Sorin Daniel Manole
CSIII drd. ing. Antonio Tache
CSIII fiz. Oana Popescu

Unele aspecte privind silvicultura şi exploatarea forestieră
Some Aspects of Forestry snd Exploitation Forest
Ec. Ioan B. Gâlceavă
Ing. Olivian Nuţescu
Ing. ec. Grigorie Grama