Revista Română de Statistică Supliment 12/2017

Analiza sistemului de salarizare şi costul muncii în Uniunea Europeană
Analysis of Wage System and Labor Cost in The European Union
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Doina BUREA

Model econometric de analiză a corelaţiei dintre rata inflaţiei şi nivelul produsului intern brut
Econometric Model for the Analysis of the Correlation Between the Inflation Rate and the Gross Domestic Product
Drd. Andreea – Ioana Marinescu

Strategia Uniunii Europene în domeniul sănătăţii
European Union Strategy in the Field of Health
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Doina AVRAM

Modelul de analiză a sensibilităţii indicatorilor de risc ai băncii la variaţia ratei dobânzii
Model for Analyzing the Sensitivity of the Bank’s Risk Indicators to the Interest Rate Variation
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Gyorgy BODO
Lector univ. dr. Marian SFETCU
Drd. Maria MIREA

Analiza riscurilor bancare în contextul acordurilor Basel
Analysis of Banking Risks in the Context of The Basel Agreements
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Lector univ. dr. Marian SFETCU
Drd. Gyorgy BODO

Unele aspecte semnificative privind evolutia burselor de energie electrică şi gaze naturale din Romania
Some Significant Aspect of the Evolution of Electricity and Natural Gas Exchanges in Romania
Dr. Daniel Ioan DUMITRESCU
Dr. Diana Valentina Soare DUMITRESCU

Analiza evoluţiei trimestriale a Produsului Intern Brut exprimată în termeni reali în anul 2017
Analysis of Quarterly GDP Evolution in Real Terms in 2017
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Tudor SAMSON