Revista Română de Statistică Supliment 10/2017

AVUȚIA NAȚIONALĂ ACUMULATĂ – ELEMENT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
ACCUMULATED NATIONAL WEALTH – AN ELEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Maria MIREA PhD Student

INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE CA PARTE ACUMULATĂ A AVUȚIEI NAȚIONALE
FOREIGN DIRECT INVESTMENT AS AN ACCUMULATED SHARE OF NATIONAL WEALTH
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Doina BUREA PhD Student

PRINCIPALII INDICATORI STRUCTURALI AI AVUȚIEI NAȚIONALE
THE MAIN STRUCTURAL INDICATORS OF THE NATIONAL WEALTH
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Andreea – Ioana MARINESCU

UNELE ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND DETERMINAREA STATISTISTICĂ A INFLAȚIEI
SOME METHODOLOGICAL ASPECTS CONCERNING THE STATISTICAL DETERMINATION OF INFLATION
PhD. Vasile V. Dumitrescu
PhD. Gheorghe Săvoiu

ELEMENTE PRIVIND METODOLOGIA DE CALCUL AL INDICELUI PREȚURILOR DE CONSUM
ELEMENTS CONCERNING THE CALCULATION METHODOLOGY OF THE CONSUMER PRICE INDEX
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Radu STOICA Ph.D Student

MODEL ECONOMETRIC DE ANALIZĂ A INFLUENȚEI FACTORILOR ASUPRA CONSUMULUI FINAL
ECONOMETRIC MODEL FOR ANALYZING THE INFLUENCE OF FACTORS ON FINAL CONSUMPTION
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ana CARP PhD
Lecturer Marian SFETCU PhD
ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ