Revista Română de Statistică Supliment 9/2017

ANALIZA STRATEGIEI UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI TEHNOLOGIEI
ANALYSIS OF THE EUROPEAN UNION’S SCIENCE AND TECHNOLOGY STRATEGY
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Andreea – Ioana MARINESCU Ph.D Student
Maria MIREA PhD Student

SPECIFIC APPROACHES TO YHE METHODOLOGY OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX CALCULATION AT COUNTY LEVEL
Viorel ŢARCĂ, PhD.

DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI STATELE MEMBRE
THE DEVELOPING THE INFORMATION SOCIETY IN THE EUROPEAN UNION AND THE MEMBER STATES
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD

ANALIZĂ ÎN SISTEM GIS A ATRACTIVITĂŢII REŢELEI DE LOCALITĂŢI URBANE ŞI RURALE PENTRU EVALUAREA FACTORILOR COMPETITIVI LA NIVEL NAŢIONAL
GIS MATHEMATIC MODEL ANALYZING THE ATTRACTIVENESS OF THE ROMANIAN SETTLEMENTS NETWORK, ASSESSING THE COMPETITIVENESS FACTORS AT NATIONAL LEVEL
Main researcher 3 Antonio TACHE
Main researcher 3 Oana-Cătălina Popescu
Main researcher Monica Tache

ANALIZA STRATEGIEI ROMÂNIEI DE ALINIERE LA DIRECTIVELE UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL MEDIULUI
ANALYSIS OF ROMANIA’S STRATEGY OF ALIGNMENT WITH THE EU ENVIRONMENTAL DIRECTIVES
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ana CARP PhD

CALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR – FACTOR AL CREŞTERII SUSTENABILE
QUALITY OF THE ENVIRONMENT – A FACTOR OF SUSTAINABLE GROWTH
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ

CONSERVAREA CALITĂŢII APEI ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII ECONOMICE
CONSERVATION OF WATER QUALITY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GROWTH
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Doina BUREA PhD Student