Revista Română de Statistică Supliment 8/2017

Strategia statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul energiei
The Strategy Of The European Union Member States In The Field Of Energy
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Lecturer Ana CARP PhD

Impactul TIC asupra performanţei IMM-urilor din România versus cele din regiunea Bucureşti-Ilfov
The Impact Of Ict On The Performance Of Smes In Romania Versus Those In The Bucharest-Ilfov Region
Valentin POPA PhD Student

Procedee teoretice de comparare internaţională a indicatorilor macroeconomici de rezultate
Theoretical Procedures for International Comparison of Macroeconomic Result Indicators
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

Marketingul internaţional şi marketingul global – delimitări, comparaţii şi abordări strategice
International Marketing And Global Marketing – Delimitation, Comparisons And Strategic Approaches
Lecturer Mugurel POPOVICI PhD

Consideraţii privind convergenţa în UE în materie de economie informală
Considerations on convergence in EU in matter of informal economy
Drd. Teodora Daniela Mihăilă

Analiza perspectivei evoluţiei transporturilor în ţările membre ale Uniunii Europene
Analysis Of The Evolution Transport Perspective In The European Union States Members
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Assoc. prof. Aurelian DIACONU PhD

Sisteme de indicatori conjuncturali, într-un context dominat de anticipările Comisiei Naţionale de Prognoză
Systems Of Industrial Indicators – In A Context Dominated By The National Forecasting Commission’s Anticipations
Prof. PhD. habil. Gheorghe SĂVOIU

Strategia Uniunii Europene privind dezvoltarea industriei, comerţului şi serviciilor
European Union Strategy For Industry, Trade And Services Development
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Doina BUREA PhD Student
Doina AVRAM Ph.D Student

Trei indicatori statistici internaţionali şi impactul lor factorial în modelarea investiţiilor străine în România
Three International Statistical Indicators And Their Factorial Impact On The Modelling Of Foreign Investments In Romania
Prof. PhD. habil. Gheorghe Săvoiu
Ec. Simina Broștescu