Revista Română de Statistică Supliment 6/2017

ANALIZA TRIMESTRIALĂ A EVOLUŢIEI PRODUSULUI INTERN BRUT – SEMNIFICAŢIA RATEI DE CREŞTERE
QUARTERLY ANALYSIS OF GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION – SIGNIFICANCE OF GROWTH RATE
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Radu STOICA Ph.D Student

ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCUL ŞI INCERTITUDINEA ÎN ADOPTAREA DECIZIILOR FINANCIAR – ECONOMICE
GENERAL ASPECTS OF RISK AND UNCERTAINTY IN MAKING FINANCIAL – ECONOMIC DECISIONS
Assoc. prof. Aurelian DIACONU PhD
Doina AVRAM Ph.D Student

EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII AGRICOLE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
EVOLUTION OF AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE EUROPEAN UNION
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mirela PANAIT PhD

ASPECTE PRIVIND PRINCIPALELE EFECTE ALE INFLAŢIEI
ASPECTS OF THE MAIN EFFECTS OF INFLATION
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Doina BUREA PhD Student
Tudor SAMSON Ph.D Student

ASPECTE TEORETICE PRIVIND ROLUL INFORMAŢIILOR ÎN PROCESUL DE MODELARE A DECIZIILOR / RISCURILOR
THEORETICAL ASPECTS OF THE ROLE OF INFORMATION IN THE PROCESS OF DECISIONS/RISKS MODELING
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Gyorgy BODO Ph.D Student

MODELE DE PREVIZIUNE MACROECONOMICĂ – CONCEPTE ŞI NOŢIUNI TEORETICE
MACROECONOMIC FORECAST MODELS – CONCEPTS AND THEORETICAL NOTIONS
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Andreea – Ioana MARINESCU Ph.D Student

MIGRAŢIA ŞI REMITENŢELE – MODELE STATISTICO-ECONOMETRICE UTILIZATE ÎN ANALIZA IMPACTULUI REMITENŢELOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
MIGRATION AND REMITTANCES – STATISTICAL AND ECONOMETRIC MODELS USED TO ANALYZE THE IMPACT OF REMITTANCES IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Georgiana NIȚĂ PhD Student
Alexandru BADIU PhD Student

IMPORTANŢA METODOLOGIEI PREVIZIONALE ÎN STABILIREA ŞI EVALUAREA DIRECŢIILOR DE ACŢIUNE NAŢIONALĂ
THE IMPORTANCE OF THE FORECASTING METHODOLOGY IN ESTABLISHING AND EVALUATING THE NATIONAL ACTION DIRECTIONS
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Emilia STANCIU Ph.D Student

MODELE DE ANALIZĂ A PIEŢEI FINANCIARE
FINANCIAL MARKET ANALYSIS MODELS
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Marius POPOVICI Ph.D Student

PROFITABILITATEA CA FORMĂ DE COMUNICARE A VALORII UNEI ENTITĂŢI CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII DE PROFIT
PROFITABILITY AS THE FORM OF COMMUNICATION OF THE VALUE OF AN ENTITY THAT WORKS FOR PROFIT
Lecturer Ana CARP PhD
Maria MIREA PhD Student

STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA FORESTIERĂ ŞI DE PESCUIT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
STUDY ON FORESTRY AND FISHING IN THE EUROPEAN UNION
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD

NEW BAYESIAN LASSO IN TOBIT QUANTILE REGRESSION
Fadel Hamid Hadi ALHUSSEINI

ELECTRICITY–GROWTH NEXUS IN TURKEY: THE IMPORTANCE OF CAPITAL AND LABOR
Cem IŞIK
Magdalena RADULESCU