Revista Română de Statistică Supliment 5/2017

MODELE DE ANALIZĂ A STANDARDULUI CALITĂŢII VIEŢII ÎN ROMÂNIA
ANALYSIS MODELS OF THE LIFE QUALITY STANDARD IN ROMANIA
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Lecturer Mariana BUNEA PhD

ROMÂNIA PE DRUMUL INTEGRĂRII EUROPENE
ROMANIA ON THE ROAD TO EUROPEAN INTEGRATION
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Assoc. prof. Aurelian DIACONU PhD

REMITENŢELE, FACTOR DE REDUCERE A SĂRĂCIEI
REMITTANCES, A FACTOR FOR POVERTY REDUCTION
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof Ion Pârţachi, PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Georgiana NIȚĂ PhD Student

ELEMENTE PRIVIND POLITICA DE COEZIUNE A UE ÎN PERIOADA 2014-2020
ELEMENTS FOR EU COHESION POLICY 2014-2020
Prof. Gabriela Victoria Anghelache PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Radu STOICA Ph.D Student

POTENŢIALUL ECONOMIC AL INVESTIŢIILOR ÎN DOMENIUL CERCETĂRII – DEZVOLTĂRII – INOVĂRII
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
ECONOMIC POTENTIAL OF INVESTMENTS IN RESEARCH – DEVELOPMENT – INNOVATION IN THE EUROPEAN UNION
Assistant Professor Dr. Diana Valentina Dumitrescu
Dr. Daniel Ioan Dumitrescu

NOŢIUNI PRIVIND POLITICILE MONETARE ŞI FISCALE OPTIME
ASPECTS OF OPTIMAL MONETARY AND FISCAL POLICIES
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Mihai Păunică PhD
Gyorgy BODO PhD Student
Maria MIREA PhD Student

POTENŢIALUL ECONOMIC AL INVESTIŢIILOR ÎN DOMENIUL CERCETĂRII – DEZVOLTĂRII – INOVĂRII PENTRU ACCELERAREA CREŞTERII PIB ÎN ROMÂNIA
ECONOMIC POTENTIAL OF INVESTMENTS IN RESEARCH – DEVELOPMENT – INNOVATION FOR ACCELERATING GDP GROWTH IN ROMANIA
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Assistant professor Diana Valentina DUMITRESCU PhD
Daniel Ioan DUMITRESCU Ph.D

ANALIZA INFLUENŢEI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
ANALYSIS OF THE INFLUENCE INTERNATIONAL TRADE ON ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Georgiana NIȚĂ PhD Student

ANALIZA EVOLUŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI A COSTULUI ACESTEIA
ANALYSIS OF LABOR FORCE DEVELOPMENTS IN THE EUROPEAN UNION AND ITS COST
Prof. Dan CRUCERU PhD
Prof. Dumitru MARIN PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD

MANAGEMENTUL RISCULUI OPERAŢIONAL
OPERATIONAL RISK MANAGEMENT
Assoc. prof. Aurelian DIACONU PhD
Alexandru BADIU PhD Student
Doina AVRAM Ph.D Student
Doina BUREA PhD Student
Marius POPOVICI Ph.D Student

ANALIZA ROLULUI BĂNCILOR COMERCIALE ÎN ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE
ANALYZING THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE ABSORPTION OF EUROPEAN FUNDS
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Lecturer Mugurel POPOVICI PhD
Emilia STANCIU Ph.D Student

O ANCHETĂ STATISTICĂ DESPRE OPORTUNITATEA UNUI PROGRAM EXTRAŞCOLAR (ATELIER DE CONSILIERE SPIRITUALĂ) ŞI UNELE INTERACŢIUNI SPECIFICE
A SURVEY ON THE DESIRABILITY OF AN EXTRA-CURRICULAR SCHOOL PROGRAM OR SPIRITUAL COUNSELING WORKSHOP, AND SOME SPECIFIC STATISTICAL INTERACTIONS OR CONFRONTATIONS
Professor habil. Gheorghe SĂVOIU, PhD
Associate professor Mihaela Gabriela NEACSU, PhD
Professor Cristina DURAN, M.A. student