Revista Română de Statistică Supliment 4/2017

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ACTIVITĂŢII DE PREVIZIONARE
SOME ASPECTS REGARDING THE FORECASTING INFORMATION SYSTEM ACTIVITY
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Lect. univ. dr. Ana CARP
Drd. Doina AVRAM
Drd. Doina BUREA

METODE ŞI TEHNICI DE ELABORARE A PREVIZIUNILOR
METHODS AND TECHNIQUES FOR PREPARING FORECASTS
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Tudor SAMSON
Drd. Radu STOICA

PREVIZIONAREA RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE
FORECASTING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Florin Paul Costel LILEA
Drd. Alexandru BADIU

UTILIZAREA METODELOR STRUCTURALE ÎN STUDIILE DE PROGNOZĂ
STRUCTURAL METHODS USED IN FORECASTING STUDIES
Conf. univ. dr. Florin Paul Costel LILEA
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU
Prof. univ. dr. Radu Titus MARINESCU
Drd. Gyorgy BODO

MODELE DE PREVIZIONARE A RESURSELOR UMANE
HUMAN RESOURCE FORECASTING MODELS
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Georgiana NIȚĂ
Drd. Tudor SAMSON

MODELE DE ELABORARE A PROGNOZEI PRODUCTIVITĂŢII MUNCII
MODELS OF DEVELOPMENT OF LABOUR PRODUCTIVITY FORECAST
Conf. univ. dr. Florin Paul Costel LILEA
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Drd. Maria MIREA
Drd. Andreea – Ioana MARINESCU

INSTRUMENT DE IERARHIZARE STATISTICĂ A FACTORILOR MAJORI AI PROIECTELOR FINANȚATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA
INSTRUMENTS FOR STATISTICAL RANKING OF THE MAJOR FACTORS OF EU-FUNDED PROJECTS IN ROMANIA
Drd. Ligian Tudoroiu

ANALIZA OFERTEI SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR
THE ANALYSIS OF THE OFFER OF UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Emilia GOGU
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL