Revista Română de Statistică Supliment 3/2017

Factori critici și criterii majore în proiectele de succes, bazate pe finanațare externă
Critical factors and major criteria în succesfull projects based on foreign financing
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu
Ec. drd. Ligian Tudoroiu

Modele și indicatori utilizați în prognoza macroeconomică
Models and indicators used in macroeconomic forecast
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mirela PANAIT
Drd. Andreea – Ioana MARINESCU
Drd. Georgiana NIȚĂ

Analiza evoluţiei cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata şi amănuntul
Analysis of the evolution of turnover in wholesale and retail
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Radu Titus MARINESCU
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU
Drd. Gyorgy BODO

Analiza evoluției PIB în termeni reali
Analysis of the evolution of Gross Domestic Product in real terms
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Conf. univ. dr. Aurelian Diaconu
Asist. univ. dr. Zoica NICOLA
Drd. Tudor Samson
Drd. Radu Stoica
Drd. Emilia Stanciu

Valorificarea Metodei Monte Carlo în estimarea fondurilor europene absorbite de economia României de la Uniunea Europeană, în perioada 2007-2013
Using the Monte Carlo Method to estimate the european funds absorbed by the Romanian economy from the EU in 2007-2013
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu
Drd. Ligian Tudoroiu
Conf. univ. dr. Emil Burtescu

Analiza evoluţiei Comerţului internaţional al României
Romania’s International Trade evolution analysis
Prof. univ. dr. Alexandru Manole
Lector univ. dr. Ana Carp
Asistent univ. dr. Zoica Nicola
Drd. Marius Popovici

Analiza interdependenţei dintre PIB şi inflaţie
Analysis of the interdependence between GDP and Inflation
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Florin Paul Costel LILEA
Drd. Maria MIREA

Considerații teoretice privind principalele proporții si corelații macroeconomice
Theoretical considerations regarding the main macroeconomic proportions and correlations
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Alexandru BADIU
Drd. Doina AVRAM

Principalele interconexiuni între indicatorii balanţei de plăţi externe şi agregatele macroeconomice de rezultate
The main interconnections between balance of payments indicators and the macroeconomic aggregates results
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Doina BUREA
Drd. Alexandru URSACHE

Financial reporting – challenges and trends – What is the impact of alignment to international standards from financial perspective?
Carmen Lacatusu

Efectele activității de transport asupra factorilor de mediu
Marius Cristian Dumitru -Vlădulescu
Ioana Muşat