Revista Română de Statistică Supliment 11/2016

Modul de determinare statistică a inflaţie. – Procedura de calul a ”indicelui general al inflaţiei” (IGI)
A Method for Statistically Determining Inflation – Calculating the “General Index Of Inflation” (IGI)
Dr. Vasile V. Dumitrescu
Dr. Gheorghe Săvoiu

Unele statistici istorice relevante despre Germania transnaţională antebelică: o explicaţie bazată pe prestigiu, conferită de date şi realităţi
Some Relevant Historical Statistics About Transnational Germany Before The World War I: A Prestige Based Explanation Conferred By Data And Realities
Dr. Silviu Petre
Dr. habil. Gheorghe Săvoiu

Evoluţia pieţei asigurărilor din România
The evolution of the insurances market in Romania
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Lector univ. dr. Mugurel POPOVICI

Elementele caracteristice ale pieţei de capital din România
Characteristics of the Romanian capital market
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mirela PANAIT

Tendinţe în evoluţia sistemului de pensii private din România
Tendencies in the evolution of the private pensions system in Romania
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Lector univ. dr. Ana CARP
Dr. Cristina SACALĂ

Noţiuni teoretice privind estimarea statistică
Theoretical notions of statistical estimation
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Ihab Jweida S J JWEIDA
Drd. Marius Popovici
Drd. Emilia Stanciu

Noţiuni teoretice generale privind regresia univariată
General theoretical notions on univariate regression
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Gyorgy BODO
Drd. Radu STOIAN

Principalele aspecte privind ipotezele şi estimatorii în regresia univariată
Main aspects concerning hypothesis and estimators in univariate regression
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Aurel DIACONU Phd
Drd. Georgiana NIȚĂ
Drd. Alexandru BADIU

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii
Statistical-econometric model used for the analysis of the correlation between the Gross Domestic Product and the Labour Productivity
Conf. univ. dr. Mirela Panait
Drd. Andreea – Ioana Marinescu

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private
The System of Performance Indicators Applying on the private pensions market
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Lect. univ. dr. Marian SFETCU