Revista Română de Statistică Supliment 10/2016

Aspecte majore ale cuantificării statistice a inflaţiei actuale în acord cu veniturile brute ale populaţiei în România -Necesitatea unui ”indice general al inflaţiei” (IGI)
Major Issues Of Statistical Quantification Of Current Inflation In Accordance With Romania’s Total Gross Revenues Of Population – The Necessity For A “General Index Of Inflation” (GII)
Dr. Vasile V. Dumitrescu
Dr. Gheorghe Săvoiu

Model statistico-econometric utilizat în analiza performanţei firmei
Statistical-econometric model used in performance analysis of the company
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel
Student-masterand Luminiţa Mădălina Calotă

Analiza creşterii economice a României în perioada 2003-2015
Analysis Of Growth Of Romania During 2003-2015
Zoica Dincă (Nicola)

Aspecte generale privind conceptul de creştere economică
General aspects regarding the concept of economic growth
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Lector univ. dr. Marian Sfetcu
Lector univ. dr. Mugurel Popovici
Drd. Zoica Nicola (Dincă)

Analiza corelaţiei dintre investiţiile străine directe şi export
Analysis of the correlation between direct foreign investments and export
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Ihab Jweida SJ Jweida
Drd. Marius Popovici
Drd. Emilia Stanciu

Model de regresie utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi export
Regression model used to analyse the correlation between GDP and export activities
Prof. univ. dr. Alexandru Manole
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Ihab Jweida SJ Jweida
Drd. Georgiana Niţă
Drd. Andreea Ioana Marinescu

Analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi import utilizând un model statistico-econometric
Analyzing the correlation between GDP and import using a statistical-econometric model
Prof. univ. dr. Radu Titus Marinescu
Conf. univ. dr. Aurelian Diaconu
Drd. Alexandru Badiu
Drd. Gyorgy Bodo

Corelaţia dintre investiţiile străine directe şi import – model de analiză cantitativă
Correlation between Direct Foreign Investments and Import – cantitative model of analyse
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel
Prof. univ. dr. Alexandru Manole
Drd. Radu Stoian

Regresia multiplă liniară utilizată în analiza corelaţiei dintre variabile
The multiple linear regression used to analyse the correlation between variables
Prof. univ. dr. Dan Cruceru
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel
Conf. univ. dr. Aurelian Diaconu

Utilizarea modelului econometric în analiza corelaţiei dintre evoluţia Produsului Intern Brut şi Investiţiile Străine Directe
Using econometric models in the analysis of the correlation between the evolution of the Gross Domestic Product and Foreign Direct Investments
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Prof. univ. dr. Ioan Partachi
Drd. Cristina Sacală
Alexandru Ursache

Analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi unele variabile factoriale
Analysis of the correlation between the Gross Domestic Product and some factorial variables
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Asistent univ. dr. Diana Valentina Dumitrescu
Dr. Daniel Dumitrescu