Revista Română de Statistică Supliment 8/2016

Current Problems of the Romanian Human Resources
Ph.D. Angelica Băcescu – Cărbunaru

Evoluţia economică şi socială a României în ultima perioadă- analiză multidimensională
Economic and social evolution of Romania during the recent period –multidimensional analysis
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. dr. Alexandru MANOLE
Conf. Univ. dr. Aurelian DIACONU

Aspecte teoretice şi practice de analiză a senzitivităţii investiţiei
Theoretical and Practical Aspects of Analysis of Investment’s Sensitivity
Prof. univ. dr. Radu Titus MARINESCU
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU

Metode de analiză a sensitivităţii în mediul incert
Sensitivity analysis methods in uncertainty environment
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Drd. Andreea MARINESCU

Model de analiză a investiţiilor în mediul incert
Model of investment analysis in an uncertain environment
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Drd. Andreea MARINESCU

Fundamentarea deciziei de investiţii
The substantiation of the Investment decision
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Emilia STANCIU
Drd. Marius POPOVICI

Some Aspects Regarding the Inflation Evolution During the Last Period
Assoc. prof. Mădălina Gabriela ANGHEL PhD.
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD.
Prof. Alexandru Manole PhD.