Revista Română de Statistică Supliment 4/2016

Model de analiză a plasamentelor financiare şi a execuţiei bugetare
Analysis model of financial investment and budget execution
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Drd. Georgiana NIŢU
Cristina SACALĂ

Analiza corelaţei dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică
The Analysis of the Correlation Between the Gross Domestic Product and the Final Energy Consumption
Drd. Viorel – Florin Gîlcă

Evoluţia investiţiilor de capital autohton
The evolution of the Autochthonous capital investments
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU

Stabilirea preţului de piaţă
Setting the market price
Prof. univ. dr. Mario G.R. Pagliacci
Prof. univ. dr. Ion PÂrţachi
Drd. Georgiana Niţu
Drd. Alexandru Badiu

Resursele umane: rolul şi dezvoltarea lor în economia naţională
Human resources: their role and development in the national economy
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Marius POPOVICI

Comportamentul managerial şi cheia succesului
Managerial behavior and the key to succes
Conf. univ. dr. Cibela Neagu

Aspecte generale privind evoluţia investiţiilor de capital în România
General Aspects on Developments in Equity Investments in Romania
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE
Drd. Cristina SACALĂ

Elemente semnificative privind rata dobânzii şi rolul acesteia în activitatea bancară
Elements of significance concerning the interest rate and its role in the banking activity
Conf. univ. dr. Mădălina – Gabriela Anghel

Aspecte semnificative privind evoluţia activităţii economice  în construcţii şi transporturi
Significant aspects regarding the evolution of economic activity in constructions and transports
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU
Drd. Emilia STANCIU

Metode statistice privind controlul proceselor de fabricaţie
Statistical methods manufacturing process control
Conf. univ. dr. Sorin Gabriel GRESOI

Consideraţii privind evoluţia numărului de pensionari şi a pensiilor
Considerations on the evolution of the number of pensioners and pensions
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU