Revista Română de Statistică Supliment 3/2016

Evoluţia producţiei agricole în România
Evolution Of The Agricultural Production in Romania 
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Prof. univ. dr. Alexandru Manole
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel

Tendinţe în comercializarea externă a României, după 1995
Trends in Romania’s External Trade, During the Last Two Decades
Prof. univ.dr. habil. Gheorghe Săvoiu
Conf. univ. dr. PhD. Emilia Gogu
Doctorand Alexandru Ionescu

Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut în anul 2015
Analysis of the Gross Domestic Product Evolution for 2015
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Conf. univ. dr. Mădălina – Gabriela Anghel
Drd. Marius Popovici

Deficitul statelor membre ale Uniunii Europene care nu au aderat la zona euro
The deficit of the EU Member States that Have Not joined the Euro Area
Drd. Adrian Amarița

Analiza evoluţiei schimburilor comerciale international ale României
Analysis of the Evolution of Romanian Foreign Commercial Exchange
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel

Corelaţia dintre evoluţia populaţiei şi piaţa muncii
Correlation between the Evolution of the Population and the Labor Market
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Prof. univ. dr. Alexandru Manole
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel
Drd. Alexandru Ursache