Revista Română de Statistică Supliment 11/2015

Model de analiză a optimului în cazul asigurării deductibile
Optimum analysis model in the case of deductible insurance
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Lector univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel
Drd. Cristina Sacală

Selecţia entităţilor – o abordare business – Evaluarea zonelor urbane potenţial funcţionale din regiunea nord-est
Evaluation Of Functional Urban Areas in the North-East Region
Cercetător științific gr. III Antonio TACHE
Cercetător științific Monica TACHE

Model teoretic de analiză privind consumul din PIB
Analysis Theoretical Model Of the Consumption From the GDP
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Marius Popovici
Academia de Studii Economice

Contribuţii la studiul eredităţii hemofiliei în populaţiile animale şi vegetale prin metode statistice
Statistical Methods for Studying the Heredity of Haemophilia in Animal and Plant Populations
C. Anghel
M. Boldea
A. Cojocariu
Ofelia Sofran

Model de analiză a corelaţiei dintre PIB şi principalii săi factori de influenţă
The Analysis Model of Correlation between GDP and its main Influence Factors
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Daniel Dumitrescu
Drd. Diana Valentina Soare

Din istoria statisticii româneşti statistica urmăririi evoluţiei preţurilor
Dr. Vasile V. Dumitrescu