Revista Română de Statistică Supliment 9/2015

Aspectele principale referitoare la unele modele non-lineare utilizate în analizele economice
Main aspects regarding some non-linear models used in economic analyses
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Lector univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel

Modelarea economiei României în prezenţa fricţiunilor financiare
Romanian Economy Modelling in the presence of Financial Frictions
Oana Simona Hudea (Caraman)

Consideraţii privind eficienţa procedurilor instituite de OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare în domeniul raporturilor de muncă
Considerations on the efficiency of procedures established by GO no. 137/2000 concerning the prevention and sanctioning of all forms of discrimination in the field labour relations
Asist. univ. drd. Cristina Sâmboan

Aspecte teoretice privind utilizarea instrumentarului statistico – econometric în analiza activelor financiare
Theoretical aspects concerning the use of the statistical-econometric instruments the analysis of the financial assets
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Lector univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel

O analiză statistică multidimensională a unui set de zece programe academice
A Multidimensional Statistical Analysis of a Set of Ten Academic Programs
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu
Prof. univ. dr. Sebastian Pârlac
Conf. univ. dr. Constantin Manea

Elemente teoretice privind testele de semnificaţie cu variabile instrumentale
Theoretical Elements Regarding the Tests of Significance Based on Instrumental Variables
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Marius Popovici

Sistem de indicatori utilizaţi în analizele bursiere
System of indicators applied in the frame of the stock exchange analyses
Lecturer Mădălina Gabriela Anghel PhD.

Diagnoză asociativă şi proiectivă axată pe analiza de baze de date statistice caracteristice educaţiei academice
An associative and projective diagnosis focused on the analysis of statistical databases characteristic of academic education
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu

Unele aspecte teoretice privind modelele econometrice neliniare utilizate în analizele economice
Some theoretical aspects regarding non-linear econometric models utilized in economic analyses
Prof. univ. dr. Ioan Partachi
Conf. univ. dr. Alexandru Manole

Principalele aspecte privind utilizarea modelelor de regresie cu variabile instrumentale
Regression Models using the Instrumental Variables
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Cristina Sacală
Drd. Emilia Stanciu

Social media in Romanian public administration – case study: National Institute of Statistics
Iulia Alexandra Nicolescu
Andreea Mirică