Revista Română de Statistică Supliment 8/2015

Clusterizarea ierarhică cu aplicaţii în analiza financiară
HCA Techniques Applied to Financial Analysis
Dr. Ștefan-Alexandru Ionescu

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă
The analysis of the correlation between GDP, private and public consumption through multiple regression
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Conf. univ. dr. Alexandru Manole
Lector univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel

Analiza insolvenţelor IMM-urilor din România în anul 2010. O abordare logistică microeconomică
SMEs’ insolvency analysis in Romania in the year 2010. A microeconomic logistic approach
Marușa Beca
Irina Maria Drăgan

Impact Of Trade Liberalization And South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) On Textile And Rice Export on Pakistan’s Economy 
Assistant Professor Faiz Muhammad Shaikh
Professor Dr.Nanik Ram
Dr. Anwar Ali Shah G.Syed
Assistant Professor Abdul Sattar Shah