Revista Română de Statistică Supliment 5/2015

Scenarii de regionalizare: analiză asupra industriei din România folosind statistica informaţională Onicescu
Scenarios for regionalization: analysis on Romania’s industry using Onicescu informational statistics
Drd. Ioana-Ruxandra Lie
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Analiza intenţiei de întoarcere a românilor din Spania
An investigation of romanians’ return intentions from Spain
Elena-Maria Prada
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Studiu comparativ de convergenţă regională NUTS3 pe ţări din UE
Convergence Regional Study Comparing EU Member States
Drd. Natalia Dumitrescu (Moroianu)
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Principalele variabile în evaluarea impactului gazelor de şist asupra preţurilor energiei
Key determinants of shale gas impact on energy prices
Drd. Valentina Ivan
Academia de Studii Economice