Revista Română de Statistică Supliment 3/2015

Creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi criza în Europa
Economic Growth, Employmentand the Crisis in Europe
Drd Cristina Daniela Sacală (Radu)
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Scenarii de regionalizare: analiză asupra populaţiei României folosind statistica informaţională Onicescu
Scenarios for regionalization: analysis on Romania’s population using Onicescu informational statistics
Drd. Ioana-Ruxandra Lie
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Comparative Analysis of performance of Islamic Vis a Vis Conventional Banking of Pakistan during Global Financial Crisis 2007-2010
PhD Assistant Professor Ambreen Zeb Khaskhelly
University of Sindh Jamshoro

Scenarii ale creşterii economice a României
Scenarios of the Romania
‘s economic growth
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Conf. univ. dr. Claudia Căpăţînă
Conf. univ. dr. Cristina Burghelea
Universitatea Hyperion-Bucureşti