Revista Română de Statistică Supliment 2/2015

Inflaţia prin Indicii Preţurilor de Producţie – factor predictor pentru inflaţia prin Indicii Preţurilor de Consum? Cazul României
Inflation by Producer Price Index – predictive factor for Inflation by Consumer Price Index? The case of Romania
Ph.D. Student Roxana Cristina Vîlcu (Manache)
The Bucharest University of Economic Studies, Romania

Evoluţii macroeconomice în România la sfârşitul anului 2014
Macroeconomic evolutions in Romania by the end of the year 2014
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Universitatea “Artifex” din Bucureşti
Conf. univ. dr. Alexandru Manole
Lector univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel
Universitatea “Artifex” din Bucureşti
Drd. Cristina SACALĂ

Statistici descriptive şi modele potenţial aplicabile în domeniul dimensionării spaţiului interior din autoturisme
Descriptive statistics and sizing models potentially applicable in the interior of cars
Conf. univ. dr. Gheorghe Săvoiu
Dr. ing. Victor Iorga Simăn
Conf. univ. dr. Constantin Manea

Metode econometrice utilizate în analiza investiţională
Econometric methods used in investments analysis 
Drd. Adina Mihaela Dinu

Cooperate Social Responsibility in Recent Thar Crisis
PhD Ghul Murtaza Maitlo
Shah Abdul latif University Khairpur
Assistant Professor Zahid Hussain Kazi
PhD Assistant Professor Ambreen Khaskheley
Assistant Professor Faiz M. Shaikh