Revista Română de Statistică Supliment 12/2014

Evoluţia Produsului Intern Brut
The Gross Domestic Product evolution
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Academia de Studii Economice, Bucureşti, Universitatea “Artifex” din Bucureşti
Lector univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Universitatea “Artifex” din Bucureşti
Drd. Cristina SACALĂ
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Incertitidine şi sensibilitate în datele statistice
Uncertainty And Sensitivity in Statistical Data
Dr. Claudiu Vaida-Muntean
Prof.univ.dr. Virgil Voineagu
Conf. univ. dr Gabriela Munteanu
Academia de Studii Economic

Unele aspecte privind situaţia economică a României la mijlocul anului 2014
Some Aspects regarding the Economic Situation of Romania by the Middle of 2014
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Academia de Studii Economice, Bucureşti, Universitatea “Artifex” din Bucureşti
Conf. univ. dr. Alexandru MANOLE
Universitatea “Artifex” din Bucureşti

Ancheta Structurală în Agricultură – 2013

Turismul României în perioada ianuarie – octombrie 2014
Romanian tourism between January and October 2014

Energy Crisis in Pakistan and Thar Coal is Untapped Wealth and Solution
PhD Anwar Ali Shah G. Syed
University of Sindh-Jamshoro
Assistant Professor Faiz.M. Shaikh
SZABAC-Dokri
Assistant Professor Abdul Sattar Shah
IBA-University of Sindh Jamshoro

Lansare de carte: “România 2014 – Starea economică pe calea redresării”