Revista Română de Statistică Supliment 9/2014

Ion Ionescu de la Brad – precursor al economiei agrare, statisticii şi contabilităţii
Ion Ionescu from Brad – precursor of agricultural economy, statistics and accounting
Prof. univ. dr. Neculai Tabără
Dr. ec. Mihaela Ungureanu
Drd. ec. Carmen Nistor

Managementul schimbării. Rezistenţa angajaţilor faţă de schimbarea organizaţională
Change Management Employees’ Resistance Towards Organizational Change
Drd. Liviu Tudor

Valoarea producţiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare, în anul 2013
The value of agricultural production by development region in 2013

Sustainable Waste Management – Survey on Waste Collectors’ Work Satisfaction in the Public Utility Company
Teaching assistant Marko Ćirović
PhD Professor Nataša Petrović
PhD Associate professor Zoran Radojičić

Veniturile şi cheltuielile gospodăriilor populaţiei în trimestrul II 2014
Household income and expenditure in Quarter II 2014