Revista Română de Statistică Supliment 8/2014

Studiu al dezvoltării regionale prin intermediul modelelor cu date panel
Regional Development Survey by Data Panel Models
Conf. univ. dr. Sorin Daniel MANOLE
Cercetător principal III Antonio TACHE
Cercetător principal Monica TACHE

Transformările geodemografice ale spaţiului rural din regiunea istorică Moldova în perioada post-comunistă
Geodemographic Transformations Of The Rural Area In The Historic Region Of Moldova In Postcommunist Period
Iuliana-Valentina Mardale

Relaxare fiscală prin informare
dr. Vasile V. Dumitrescu

Application Of Some Locational Models in Natural Resources Industry – Agriculture Case
Teaching assistant Bisera Andrić Gušavac
MSc, Teaching assistant Dragana Stojanović
Željko Sokolović