Revista Română de Statistică – Supliment 3/2012

[RRS Supliment 3/2012]

CUPRINS

Change Management in the Organizational Culture of Small and Medium Enterprises
Professor Mircea UDRESCU, Ph.D.
Professor CONSTANTIN CODERIE, Ph.D.
Professor JANUSZ K.GRABARA, Ph.D.

Control of Mergers and Defense of Enterprises during Financial Crisis
Viorel BĂNULESCU, PhD student
Anca Sorina POPESCU-CRUCERU
Eugenia-Gabriela LEUCIUC

Aspects Regarding the Need of Accessible Information Technology in Computer Assisted Learning for Persons with Disabilities
Narcisa ISĂILĂ, PhD Lecturer

Methodological Rigors in the Statistical Research on Urban Household Waste
Senior Lecturer Gheorghe SĂVOIU, Ph.D.
Professor Ion IORGA SIMĂN, Ph.D.
Senior Lecturer Constantin MANEA, Ph.D.
Lecturer Mladen ČUDANOV , Ph.D.

The Causes and the Factors of Unemployment in the European Union-Evolutions Between 2000-2010
Anca IONETE, PhD. candidate

Tourism Demand in Romania
Manuela Sofia STĂNCULESCU
Monica MARIN

Results of a Survey on Urban Waste and a Useful Econometric Model
Senior Lecturer Gheorghe SĂVOIU, Ph.D.
Professor Ion IORGA SIMĂN, Ph.D.
Senior Lecturer Constantin MANEA, Ph.D.
Lecturer Mladen ČUDANOV , Ph.D.

The Existence of Tax Policy within the Agri-food Market in Romania and Foreign Trade Activity Analysis
Associate Professor, PhD. Raluca Andreea MIHALACHE

Analysis and Design of an Industrial Product (Ceramics)
Assoc. Dr. Sorin Gabriel GRESOI
Assoc. Dr. Anca Mihaela TEAU
Lecturer Dr. Cristina Elena PROTOPOPESCU

An Investigation into the Impact of the Usage of Debt on the Profitability of Romanian Companies
Floriniţa DUCA, Ph.D.Student

The Dignity in Law – Searching for a Definition
Assistant Cristina SÂMBOAN, Ph.D. Candidate

Clinical-Statistical Study on Tongue Modifications in Elderly Stroke Patients
Dana Cristina BODNAR
Traian BODNAR
Mihaela PANTEA
Mihai BURLIBAŞA
Ileana IONESCU
Dorina MOCUŢA

The APT Model and its Applicability in Romania’s Case
Florin Dan PIELEANU, Ph.D. Student

Quick Overview of the Social Media
Assistant Lecturer Marcela GANEA
Ana CONSTANTIN
Aurel Daniel COMŞA

Inter-organizational information system and virtual enterprise
Ionut ANICA-POPA Ph.D.

Repere semnificative ale evoluţiei serviciilor, comerţului şi ale altor sectoare în ultimul deceniu
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Gabriela-Victoria ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Dan CRUCERU
Conf.univ.dr. Alexandru MANOLE
Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI
Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA

Noţiuni generale privind regresia liniară simplă
Prof.univ.dr. Ion PÂRŢACHI
Conf.univ.dr. Aurel DIACONU
Drd. Adina Mihaela DINU
Drd. Cosmin PĂUNESCU

Standarde privind evaluarea proprietăţii
Conf.univ.dr. Anca Sorina POPESCU-CRUCERU
Drd. Aurel ASMARANDEI

Estimarea parametrilor modelului liniar de regresie
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Ion PÂRŢACHI
Drd. Andreea BALTAC
Drd. Cosmin PĂUNESCU

Relaţia între parametrii dreptelor reciproce
Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI
Conf.univ.dr. Aurel DIACONU
Drd. Andreea Gabriela BALTAC
Drd. Lorand KRALIK
Drd. Cătălina Claudia SAVA

Piaţa turistică şi cuantificarea acesteia
Conf.univ.dr. Alexandru MANOLE
Lect. univ. dr. Dragoş Gabriel MECU
Drd. Ligia PRODAN
Drd. Diana Valentina SOARE
Drd. Daniel DUMITRESCU

Aspecte privind funcţiile de regresie neliniare utilizate în analizele economice
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Conf.univ.dr. Alexandru MANOLE
Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI
Conf. univ. dr. Anca Mihaela TEAU
Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA

Proprietatea Municipala în România
Conf.univ.dr. Emanuela IONESCU
Drd. Adina Mihaela DINU
Drd. Valentin BICHIR

Aspecte privind modelele de interpretare a variabilei reziduale
Prof.univ.dr. Gabriela-Victoria ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Ion PÂRŢACHI
Prof.univ.dr. Titus Radu MARINESCU
Drd. Cosmin PĂUNESCU

Aspecte semnificative privind evoluţia proprietăţii private în România
Conf.univ.dr. Anca Sorina POPESCU-CRUCERU
Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA
Drd. Andreea Gabriela BALTAC
Drd. Valentin BICHIR

Sisteme suport pentru negociere
Conf.univ.dr. Alina BĂRBULESCU

Aspecte semnificative privind evoluţia comerţului interior în România
Prof.univ.dr. Radu Titus MARINESCU
Conf.univ.dr. Aurel DIACONU
Drd. Diana Valentina SOARE
Drd. Daniel DUMITRESCU

Aspecte teoretice privind sistemul de indicatori utilizaţi în analiza activităţii de comerţ interior şi alimentaţie publică
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Radu Titus MARINESCU
Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI
Lect. univ. dr. Cristina Elena PROTOPOPESCU

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI
Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA

Evoluţia serviciilor turistice în România
Prof.univ.dr. Titus Radu MARINESCU
Conf.univ.dr. Alexandru MANOLE
Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA
Lect. univ. dr. Dragoş Gabriel MECU
Drd. Adina Mihaela DINU

Elemente teoretice privind utilizarea modelului econometric de regresie multifactorială
Prof.univ.dr. Gabriela-Victoria ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Ligia PRODAN
Drd. Daniel DUMITRESCU
Drd. Diana Valentina SOARE

Prezent şi viitor în sectorul cercetare – dezvoltare. Evoluţii şi previziuni 2010 – 2020 în UE
Conf.univ.dr. Aurel Gabriel SIMIONESCU

Metodologie privind evaluarea formală a siguranţei – FSA (Formal Safety Assessment)
Drd.Georgiana Cristina NUKINA

Studiu Statistic privind Aspecte ale Intertextualităţii în Reclamele
Lect. univ. drd. Cristina GRUBER

Estimarea relaţiilor dintre variabile
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Ligia PRODAN
Drd. Cătălina Claudia SAVA
Drd. Lorand KRALIK

Politicile de ocupare în fata crizei economice actuale
Drd. Anca IONETE

Econodinamica, un nou sector de cercetare al ştiinţei economice
Dr. Vasile V. DUMITRESCU

Evidenţierea legaturilor dintre indicatorii macroeconomici prin utilizarea modelului regresiei liniare multiple
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Cătălina Claudia SAVA
Drd. Cosmin PĂUNESCU
Drd. Lorand KRALIK

Reformele pieţei muncii după izbucnirea crizei financiare
Drd. Anca IONETE

Elemente specifice privind utilizarea metodei regresiei multiple în corelaţia economică
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Ligia PRODAN
Drd. Cosmin PĂUNESCU
Drd. Cătălina Claudia SAVA

Elemente privind conceptul juridic al proprietăţii private
Conf.univ.dr. Anca Sorina POPESCU-CRUCERU
Drd. Andreea Gabriela BALTAC

Elemente semnificative privind valoarea de piaţă a proprietăţii
Conf.univ.dr. Alexandru MANOLE
Conf.univ.dr. Aurel DIACONU

Aspecte metodologice privind transformarea modelelor neliniare în modele liniare de regresie
Prof.univ.dr. Gabriela-Victoria ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Conf.univ.dr. Alexandru MANOLE
Drd. Lorand KRALIK

[RRS Supliment 3/2012]