Revista Română de Statistică Supliment 2/2014

[RRS Supliment 2/2014]

Analiza seriilor interdependente prin metoda corelaţiei
The Analysis of Interdependent Series by Correlation Method
Prof.univ.dr. Angelica CĂRBUNARU-BĂCESCU
Lector univ.dr. Monica CONDRUZ-BĂCESCU

Integrarea României în Uniunea Europeană, surprinsă în indicatorii statistici ai mediului 
Romania’s Integration in the European Union, in terms of environment statistical indicators
Conf.univ. dr. Gheorghe Săvoiu
Conf. univ dr. Constantin Manea
Prof. univ. dr. Ion Iorga Simăn

Complicaţii generale apărute în cabinetul stomatologic în timpul tratamentelor odontale uzuale – analiză statistică
General Complications Occurred in the Dental Office During Common Odontal Therapy – Statistical Analysis
Conf. univ. Dana Cristina Bodnar
Conf. univ. Mihai Burlibaşa
Conf. univ. Ileana Ionescu
Conf. univ. Ioana Suciu

Cooperate Social Responsibility and Sustainable Development: A Case Study of Engro Fertilizer Dhahrki-Sindh-Pakistan
Assistant Professor Dr. Asad Raza Abidi
Assistant Professor Dr. Fayyaz Raza Chandio
Assistant Professor Ali Hassan Halepoto
Assistant Professor Faiz M. Shaikh

Principiile fundamentale în statistica oficială