0

 

Revista Română de Statistică Supliment, editată de Institutul Naţional de Statistică, este o publicaţie de specialitate din ţara noastră, în domeniul teoriei şi practicii statistice. Articolele publicate se adresează oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor, precum şi utilizatorilor de date şi informaţii statistice interesaţi în lărgirea şi aprofundarea orizontului cunoaşterii prin asimilarea noţiunilor de specialitate, abordarea de noi lucrări şi studii de referinţă pe care să le aplice ulterior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Prin prezentarea unor lucrări ştiinţifice şi de promovare a culturii statistice, necesară în economia de piaţă funcţională, revista se doreşte a fi un spaţiu propice schimbului de idei şi, totodată, o provocare. Orice studiu sau opinie care poate contribui la dezvoltarea gradului de înţelegere a statisticii ca ştiinţă este binevenit.

Opiniile exprimate în cadrul Revistei Române de Statistică Supliment aparţin exclusiv autorilor şi nu reprezintă punctul de vedere al Institutului Naţional de Statistică. Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolelor şi au obligaţia de a respecta legislaţia referitoare la drepturile de autor.