Un valoros set de materiale didactice în sprijinul pregătirii jurnaliştilor şi viitorilor specialişti în comunicare

Prof.dr. emerit Al.Isaic-Maniu
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Recent, au apărut la Chişinau un pachet de trei valoroase lucrări cu conţinut statistic şi caracter didactic:

• STATISTICA ÎN COMUNICARE
• INTERPRETAREA DATELOR STATISTICE ÎN JURNALISM
• GHIDUL DE ÎNŢELEGERE ŞI RELATARE A STATISTICILOR. RESURSĂ PENTRU JURNALIŞTI ŞI COMUNICATORI

Scopul acestor lucrări este să ofere viitorilor jurnalişti şi specialişti în comunicare competenţe suplimentare în valorificarea informaţiilor statistice şi să le permită să utilizeze corect şi în cunoştinţă de cauză datele statistice, precum şi să le interpreteze într-un mod profesionist, asigurând astfel calitatea produsului mediatic pus ulterior în circulaţie.
Cele trei apariţii editoriale sunt rodul materializării unui proiect de cercetare, având conducător pe Conf. univ. dr. Mihail Guzun. Proiectul a fost sprijinit de către Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova şi a beneficiat de suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”.
Colectivul de autorii este format din: Ludmila Andronic, Georgeta Stepanov, Igor Guzun, Ion Pârţachi sub coordonarea conf. dr. Mihail Guzun.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 12/2013