Programul statistic european pentru perioada 2013-2017

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene reprezintă, baza legală pentru pregătirea programului statistic european multianual, asigură cadrul de elaborare, dezvoltare şi diseminare a statisticilor europene în principalele domenii, defineşte obiectivele acţiunilor prevăzute pentru o perioadă de maximum cinci ani. În program sunt stabilite priorităţile privind necesităţile în materie de informare în contextul realizării activităţilor Uniunii Europene, statisticile fiind vitale în acest proces.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 12/2013