Ultima carte

Ec. Ioan B. Gâlceavă
Ing. ec. Grigore Grama

„Agricultura României în primii ani de tranziţie de la economia cetralizată la economia de piaţă”, ultima carte realizată, în colaborare, a apărut după decesul principalului autor: Mircea Bulgaru. Cartea se află în biblioteci, fiind recomandată specialiştilor, tuturor celor interesaţi.
La începutul acestui an 2013, se împlinesc 87 de ani de la naşterea prof. univ. dr. Mircea Bulgaru – personalitate cu o bogată şi diversificată activitate profesional-ştiinţifică.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 1/2013