Statistica oficială a înregistrat multiple progrese. Principiile fundamentale ale statisticii oficiale rămân valabile?

Comunicare prezentată la Seminarul Conferinţei Statisticienilor Europeni
(6-8 iunie 2012)

PhD Professor Vergil Voineagu
Ilie Dumitrescu
PhD Senior Lecturer Daniela Ştefănescu

Seminarul, desfăşurat cu ocazia Sesiunii Plenare a Conferinţei a avut prin excelenţă, o semnificaţie deosebită dată de faptul că s-a consemnat pentru a doua oară, un moment de bilanţ a ceea ce a însemnat pentru statistică adoptarea cu 20 de ani în urmă a Principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a statisticii într-o societate democratică.
Trebuie avut în vedere în primul rând faptul că în intervalul trecut de la încheierea primei decade parcurse când au fost adoptate principiile (1992- 2002) şi în cea de-a doua decadă (2002- 2012), cu numeroase acţiuni în plan internaţional şi naţional în cadrul cărora s-a făcut remarcată importanţa crucială a adoptării principiilor, principii care s-au relevat drept un corolar al întregii filozofii a statisticii şi au avut un impact esenţial asupra evoluţiei, transformând-o într-un bun cu valenţe deosebite în plan naţional şi internaţional, veritabilă piatră de temelie a coerenţei şi comparabilităţii. Nu a fost oare chiar acesta dezideratul ilustrelor personalităţi care au marcat, prin contribuţia lor, evoluţia şi impunerea sistemului statistic ca o instituţie fundamentală a oricărui stat?!
În al doilea rând, principiile fundamentale au constituit liantul de bază al gândirii şi acţiunii colective a statisticienilor.
În al treilea rând, principiile fundamentale au extins aria statisticii dincolo de zona strict delimitată a exercitării profesiei, respectiv a elaborării datelor şi informaţiilor statistice, determinând asimilarea acesteia de grupurile cele mai largi ale societăţii care este subsumată furnizorilor de informaţii primare, producătorilor de statistici oficiale, coordonaţi de oficiile naţionale de statistică şi de alte categorii de utilizatori.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 6/2012