Stagii de pregătire pentru experţii INS-România

Institutul Naţional de Statistică din România a beneficiat, după 1990, prin intermediul Oficiului de Statistică al Comunitaţilor Europene (EUROSTAT), de fonduri externe nerambursabile ca susţinere financiară în vederea alinierii statisticii oficiale româneşti la Acquis-ul statistic Comunitar. A fost şi este o utilă oportunitate pentru participarea experţilor din INS România la stagii de pregătire.
Până în prezent au participat din INS la stagii de pregătire de lungă durată, un număr de 86 experţi (la Luxemburg şi în alte State Membre ale Uniunii Europene).

[Text complet]

Romanian Statistical Review 1/2011