Seminar „Octav Onicescu”

IoanB. Gâlceavă
Grigore Grama

În organizarea Institutului Naţional de Statistică şi a Societăţii Române de Statistică s-au desfăşurat, în Sala de Consiliu „Dionisie Pop Marţian” din INS, lucrările Seminarului Naţional de Statistică „Octav Onicescu”. Au fost prezentate şi supuse dezbaterii comunicări elaborate de autori din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS).
– „Managementul resurselor umane în sprijinul îmbunătăţirii adaptabilităţii întrprinderilor româneşti”
– „O teorie economică uitată şi ignorată pe nedrept: Munca umană şi relaţia acesteia în distribuţia energiei”

[Text complet]

Romanian Statistical Review 6/2011