Şedinţa Comitetului Sistemului Statistic Naţional (Comstat)

Cristina Sacală
Ioan B. Gâlceavă

Joi, 22 august 2013, la Institutul Naţional de Statistică s-a organizat şedinţa Comitetului Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT).

Preşedintele INS, Tudorel Andrei, a condus lucrările şedinţei, referindu‑se la PSNA – Programele Statistice Naţionale Anuale (greutăţi, propuneri, proiecte), Principiile privind realizarea Registrului mobilităţii sociale, diverse alte probleme. Preşedintele INS a menţionat greutăţile întâmpinate pentru avizarea PSNA 2013. Pentru anul viitor, proiectul Programului Statistic Naţional urmează să fie înaintat şi avizat de la începutul anului în vederea respectării termenelor stabilite în calendar. Au fost adoptate termenele pentru realizarea PSNA 2014.Preşedintele INS a prezentat în continuare o informare privind demersul INS pentru realizarea în perioada imediat următoare a Registrului mobilităţii sociale. S-a evidenţiat obligaţia României, ca stat membru al Uniunii Europene, de a furniza date privind migraţia populaţiei din ţara noastră. Au fost menţionate mesajele EUROSTAT referitoare la obligaţia respectivă. Potrivit evidenţei din Registrul mobilităţii sociale, Institutul Naţional de Statistică urmează să deţină o bază de evaluare corectă a numărului populaţiei rezidente, inclusiv din perioada dintre recensăminte.
Preşedintele INS, Tudorel Andrei, a precizat: „pentru implementarea Registrului mobilităţii sociale sunt necesare modificări legislative, suport financiar şi material, realizarea Registrului reprezentând o adevărată provocare pentru întregul sistem statistic”.

La „Diverse”, participanţii au fost informaţi cu privire la proiectul INS aflat în derulare, Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative (PODCA) pentru crearea unui Sistem de indicatori de performanţă în administraţia publică. Au fost menţionate consultările organizate (seminarii regionale), fiind remarcat interesul manifestat de reprezentanţii administraţiilor locale, cât şi importanţa/necesitatea încheierii condiţiilor de colaborare cu principalele minstere.
Dan Ion Gherguţ, vicepreşedinte, a menţionat, printre altele, că Institutul Naţional de Statistică primeşte un volum imens de solicitări de date statistice din diferite domenii de activitate, inclusiv pentru anul 2013 şi se pune problema cum se poate răspunde dacă datele solicitate nu sunt în Sistemul Statistic Naţional, nefiind furnizate de ministerele sau instituţiile care fac parte din sistem. Au fost enumerate ministerele şi instituţiile cu care nu s-a reuşit semnarea convenţiilor, din diferite motive.
S-a făcut apel la membrii Comitetului Statistic Naţional care, în opinia preşedintelui INS, urmează să fie mediatori între INS şi cei care semnează convenţiile de colaborare.
Este de remarcat că preşedintele Tudorel Andrei a făcut referire, în repetate rânduri, la faptul că un element important pentru creşterea vizibilităţii Institutului Naţional de Statistică, a calităţii datelor prezentate,  îl reprezintă şi  îmbunătăţirea activităţii celor două organisme: Consiliul Statistic Naţional (CSN) şi Comitetul Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT). Totodată s-a subliniat că, încă din acest an, trebuie găsite căi de dezvoltare a surselor adminsitrative de date şi informaţii statistice.
Îmbinarea din 2014 într-o mai mare măsură a celor două surse importante pentru obţinerea datelor şi informaţiilor statistice, sistemul clasic şi cel administrativ, reprezintă şi o cerinţă a EUROSTAT.
A fost una dintre şedinţele importante de COMSTAT, fiind prezenţi membrii colectivului de conducere al INS, invitaţi, reprezentanţi din ministerele şi instituţiile producătoare de date statistice şi administrative (54 de persoane).

***

 Prezentăm câteva prevederi din Legea organizări şi funcţionării statisticii oficiale în România
(nr. 226/5iunie 2009)

Pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Statistic Naţional şi în vederea implementării şi modernizării strategiei acestuia şi Programelor Statistice Naţionale, se înfiinţează Comitetul Sistemului Statistic Naţional, COMSTAT”
„COMSTAT este organul cu rol consultativ, format din reprezentanţi ai producătorilor de statistici oficiale”
Programul Statistic Naţional Anual reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statsitice oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale”

Romanian Statistical Review 8/2013