RRS (2011 / Tr. II) – Supliment

Ioan B. Gâlceavă
Grigore Grama
Societatea Română de Statistică

Din activitatea desfăşurată de Societatea Română de Statistică, în primele şase luni din acest an, au reţinut atenţia – printre altele – lucrările Seminarului Naţional “Octav Onicescu”, organizat în fiecare lună împreună cu Institutul Naţional de Statistică.
Au fost prezentate şi supuse dezbaterii teme din diverse domenii ale cercetării şi metodologiei statistice, ale teoriei şi practicii statistice, inclusiv cu privire la problemele integrării statisticii româneşti în sistemul statistic european. Comunicările elaborate de autori, definitivate potrivit propunerilor, completărilor şi punctelor de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor, sunt incluse în Suplimentul RRS, editat trimestrial, fiind adăugate alte teme de cercetare ştiinţifică concretizate în articole.Conducerea desfăşurării lucrărilor a fost asigurată, în principal, de prof. univ. dr. Constantin Anghelache, care, prin frecvente intervenţii şi concluzii, a contribuit la îmbunătăţirea conţinutului comunicărilor prezentate.
Suplimentul RRS (2011 / Tr. II) cuprinde comunicări / articole în limba română sau limba engleză, utile diverselor categorii de cititori din mediul universitar economic şi specialiştilor din activitatea practică. Facem referire la câteva dintre ele: Evoluţia inflaţiei măsurată pe baza standardelor europene şi diferenţa faţă de valoarea de referinţă a stabilităţii preţurilor; Metode şi modele statistice utilizate în analiza financiar-bancară; Eficienţa activităţii de comerţ exterior – metode şi modele de analiză; Evaluarea performanţelor financiare ale firmei prin Metoda regresiei multiple; Consecinţele migraţiei părinţilor asupra performanţei şcolare a copiilor rămaşi în ţară; The Dornbusch – Calvo effect in an Emergent post-Transition Market Economy; Some aspects regarding the operational risk modeling.
Suplimentul RRS (2011 / Tr. II), având cu aproximaţie 200 de pagini (respectiv 17 comunicări / articole) poate fi solicitat pentru studiu / documentare la Biblioteca “Nicolae Georgescu Roegen”, din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Romanian Statistical Review 7/2011