Revista Română de Statistică, unica publicaţie de specialitate din ţara noastră în domeniul teoriei şi practicii statistice

Vasile V. Dumitrescu
Ioan B. Gâlceavă
Grigore Grama
Societatea Română de Statistică

În activitatea complexă şi organizată, de interes naţional desfăşurată de-a lungul timpului de Instituţia Centrală de Statistică cuprinzând, în principal: colectarea, procesarea, analiza, constituirea şi diseminarea seriilor de date – este de subliniat în mod deosebit, în opinia noastră, importanţa valorificării fondului de date oficiale disponibile prin editarea publicaţiilor statistice de referinţă şi altor publicaţii, cât şi a Revistei Române de Statistică, contribuind concomitent la promovarea culturii statistice.
Editarea publicaţiilor statistice s-a realizat şi se realizează periodic. Toate categoriile de utilizatori beneficiază de un volum important de date şi informaţii pentru cunoaşterea realităţilor, a evoluţiei economice şi sociale la nivel macroeconomic, la nivelul judeţelor şi regiunilor de dezvoltare: articole, studii şi comunicări; teme de metodologie, de teorie şi din practica statisticii oficiale.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 4/2012